Prawa i obowiązki

Prostytucja w Szwajcarii jest legalna, jeśli przestrzegasz określonych reguł.

Uwaga: z wizą turystyczną nie możesz tu pracować, także w prostytucji

Oferując usługi seksualne, masz prawo

 • być traktowaną z szacunkiem,
 • żądać seksu z prezerwatywą: tu chodzi o Twoje zdrowie, chroń je!
 • decydować o swoim ciele i usługach, jakie oferujesz
 • powiedzieć nie! – ani Twój opiekun, ani Twoi klienci nie mają prawa żądać od Ciebie usług seksualnych wbrew Twojej woli
 • zwrócić się do instytucji, które mogą Ci pomóc

Twoje obowiązki: Musisz

 • przestrzegać prawa szwajcarskiego
 • w przypadku kontroli wylegitymować się

Jesli naruszysz prawo i

 • jesteś tu bez pozwolenia na pobyt, zostaniesz ukarana i prawdopodobnie będziesz musiała opuścić Szwajcarię
 • popełnisz wykroczenie lub przestępstwo, np. handel narkotykami, kradzież, uszkodzenie ciała, zostanie otwarte przeciwko Tobie postępowanie karne. Możesz byc skazana na karę grzywny, więzienia lub wydalona z kraju.

Do zadań policji należy:

 • ochrona ofiar takich przestępstw jak groźby, uszkodzenia ciala, handel ludźmi, jak również udzielenie informacji o różnych instytucjach pomocy
 • przyjmowanie doniesień o popełnionych przestępstwach, np. handel ludźmi czy przemoc
 • kontrola właścicieli barów w zakresie popełnionych czynów karalnych, np. czerpania zysków z prostytucji
 • kontrola dokumentów tożsamości oraz pozwolenia na pobyt i na pracę

Podczas kontroli policja ma prawo

 • skontrolować Twoje dokumenty (paszport, pozwolenia na pobyt i pozwolenie na pracę)
 • wejść do pokoju
 • przeszukać Cię – jeśli istnieje podejrzenie, że popełniłaś wykroczenie lub przestępstwo
 • w razie kontroli osobistej masz prawo być przeszukana przez policjantkę!
 • zatrzymać Cię, jeśli nie masz pozwolenia na pobyt i pozwolenia na pracę
 • zabrać Cię na posterunek policji, jeśli nie możesz się wylegitymować

Masz prawo

 • poznać nazwisko urzędnika/urzędniczki
 • odmówić podpisania dokumentu, jeśli nie zgadzasz się z jego treścią lub go nie rozumiesz
 • w razie oskarżenia odmówić złożenia zeznania
 • domagać się pokwitowania za rzeczy zabrane Ci przez policję

W toku postępowania karnego masz prawo do

 • tłumacza/tłumaczki
 • adwokata/adwokatki

Twoje prawa jako ofiary takich przestępstw jak groźby, uszkodzenie ciała, napad, gwałt czy handel ludźmi:

 • nieodpłatna pomoc ze strony „Opferhilfe”(pomoc psychologiczna, prawna, natychmiastowa pomoc finansowa, odszkodowania i zadośćuczynienie)
 • opieka lekarska i ochrona
 • złożenie doniesienia o popełnionym przestępstwie na posterunku policji: aby móc złapać przestępcę, jesteśmy zdani na Twoją pomoc

Jesteś ofiarą handlu ludźmi, jeśli zostałaś zwabiona do Szwajcarii fałszywymi
obietnicami, jesteś zmuszana do pracy w prostytucji lub do innych prac, musisz spłacić dług albo opłaty za pośrednictwo, doświadczasz przemocy i gróźb, są ci odbierane pieniądze. Handel ludźmi jest poważnym przestępstwem przeciwko prawom człowieka i jest w Szwajcarii ścigane prawem karnym.