Zespół i wolontariusze

Viky Eberhard – Paulina Wojtowicz-Papotti – Hanna Lindenfelser – Alba Refojo (od 01.06.21) – Mariel de Weck-Yomha – Priscila Wahl – Astrid Giauque

wolontariusze

Anne – Beáta – Grazia – Mieke – Noëmi – Olivia – Regine – Silvia – Silvia