Poradnictwo

Udzielanie informacji

Kobiety, które rozpoczynają pracę w sektorze usług seksualnych informujemy o ich prawach i obowiązkach jeśli chodzi o warunki życia i pracy w Szwajcarii.

Porady indywidualne

W przypadku konieczności zasięgnięcia porady indywidualnej można się do nas zgłosić telefonicznie lub osobiście. Podczas pierwszej rozmowy zadajemy szczegółowe pytania dotyczące sprawy, udzielamy odpowiednich informacji, a następnie opracowujemy szczegółowy plan pomocy. Jeśli istnieje taka potrzeba korzystamy z usług tłumaczek. W nagłych przypadkach udzielamy pomocy doraźnej bez zbędnych formalności.

Pośrednictwo i wsparcie w kontaktach z innymi instytucjami

Jesteśmy częścią dużej sieci organizacji pomocowych i współpracujemy również z siecią zaufanych lekarzy i prawników. W razie potrzeby pośredniczymy i towarzyszymy naszym klientkom w kontaktach z innymi instytucjami.

Przekwalifikowanie zawodowe

W przypadku chęci przekwalifikownia zawodowego towarzyszymy oraz wspieramy nasze klientki w tym procesie.