ข่าวล่าสุด

ข้อมูลล่าสุด การรับแจ้งทำงานคนต่างด้าว

ในเมืองบาเซิล มีผู้ทำงานบริการทางเพศหลายคน ที่มาจากประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องแจ้งทำงาน
โดยอนุญาตให้ทำงานในสวิตเซอร์แลนด์ได้เป็นระยะเวลา 90 วัน ต่อรอบปี
ผู้ประสงค์ทำงานด้านกามารมณ์ ต้องแจ้งทำงานกับ Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) – กรมเศรษฐกิจและแรงงาน (ชื่อย่อ อาเวอา) ห้ามหลีกเลี่ยง
โดยแจ้งทางออนไลน์
ใหม่ เริ่มปีพ.ศ. 2562 จะมีเจ้าพนักงานของกรม อาเวอา (AWA) มาประจำอยู่ที่สำนักงานของ Aliena “อลีเอนา” (สำนักงานดูแลให้คำปรึกษาแก่ผู้ทำงานบริการทางเพศ) เพื่อมอบใบตอบรับแจ้งทำงาน
ให้แก่ผู้ทำงานบริการทางเพศเป็นรายบุคคล
เวลาเปิดทำการของกรมอาเวอา (AWA) ที่อลีเอนา:
วันจันทร์ 9.00 – 12.00 น.
วันพุธ 9.00 – 12.00 น.
วันศุกร์ 11.00 – 14.00 น.
โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอลีเอนาคอยดูแลอยู่ด้วย
ผู้ทำงานให้บริการทางเพศสามารถขอรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานบริการทางเพศได้ที่นี่ รวมทั้งรับคำปรึกษาและบริการต่างๆ ที่ทางสำนักงานอลีเอนาจัดไว้

ข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่: www.jsd.bs.ch