ติดต่อเรา

Aliena – องค์กรที่ให้บริการปรึกษาสำหรับหญิงบริการ ติดต่อ
เวเบอร์ก้าสเซ่ 15
4058 บาเซล
โทร 061 681 24 14
Mobil: 077 522 38 06
โทรสาร 061 683 10 26
fachstelle@aliena.ch

เวลาเปิดทำการ

จันทร 09 – 16 น.
อังคาร 09 – 16 น.
พุธ09 – 16 น.
พฤหัส09 – 16 น.
ศุกร09 – 15 น.

กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อนอกเวลาทำการได้