คณะทำงาน และอาสาสมัคร

Hanna Lindenfelser – Paulina Wojtowicz-Papotti – Alba Refojo – Mariel de Weck-Yomha – Priscila Wahl – Astrid Giauque Schmid

ผู้ร่วมงานแบบอาสาสมัคร (หญิง)

Adriana – Anne – Beáta – Grazia – Mieke – Noëmi – Olivia – Regine – Silvia – Silvia