คณะทำงาน และอาสาสมัคร

Hanna Lindenfelser – Paulina Wojtowicz-Papotti – Joëlle Moser – Mariel de Weck-Yomha – Priscila Wahl – Astrid Giauque Schmid

ผู้ร่วมงานแบบอาสาสมัคร (หญิง)

Adriana – Alicia – Anne – Beáta – Dalila – Grazia – Mieke – Martha – Noëmi – Olivia – Saskia – Silvia – Silvia