คณะทำงาน และอาสาสมัคร

Viky Eberhard – Paulina Wojtowicz-Papotti – Hanna Lindenfelser – Mariel de Weck-Yomha – Anna Stiller – Priscila Wahl – Astrid Giauque

ผู้ร่วมงานแบบอาสาสมัคร (หญิง)

Anne – Beáta – Grazia – Mieke – Noëmi – Olivia – Regine – Silvia – Silvia