คณะทำงาน และอาสาสมัคร

Hanna Lindenfelser – Paulina Wojtowicz-Papotti – Joëlle Moser – Milena George – Mariel de Weck-Yomha – Priscila Wahl – Astrid Giauque Schmid

ผู้ร่วมงานแบบอาสาสมัคร (หญิง)

Adriana – Alicia – Anne – Beáta – Dalila – Grazia – Ligia – Maya – Martha – Olivia – Pim – Silvia