Контакт

Алиена – Консултантски център за жени в бранша със сексуални услуги
Webergasse 15
4058 Basel
Tel: 061 681 24 14
Mobil: 077 522 38 06
Fax: 061 683 10 26
fachstelle@aliena.ch

Работно време

Понеделник09 – 16 ч.
Вторник09 – 16 ч.
Сряда09 – 16 ч.
Четвъртък09 – 16 ч.
Петък 09 – 15 ч.

При спешни случаи можеш да се свържеш с нас и извън това работно време