ให้คำปรึกษา

สำหรับผู้หญิงที่พึ่งเริ่มเข้ามาทำงานขายบริการทางเพศ เรามีบริการให้ข้อมูลและคำแนะนำปรึกษาแบบรอบด้าน เกี่ยวกับสิทธิและบทบาทหน้าที่ ในการดำเนินชีวิตและการทำงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

การสนทนาและการให้คำปรึกษารายบุคคล

สำหรับการขอรับคำปรึกษาเป็นรายบุคคลนั้น ผู้ขอรับคำปรึกษาสามารถนัดหมายกับเราได้ทางโทรศัพท์ หรือมาแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองได้ ในการสนทนาครั้งแรก เราจะพูดคุยสอบถามถึงความต้องการก่อนอย่างละเอียด จากนั้นจึงให้คำแนะนำปรึกษา พร้อมทั้งวางแผนและดำเนินการช่วยเหลือในขั้นตอนต่างๆต่อไป  ถ้าจำเป็นเราจะจัดหาล่ามหญิงให้ ในกรณีฉุกเฉินเราจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือแบบตรงจุด โดยละเว้นกฎระเบียบที่ยุ่งยาก

การประสานงานและการติดตามให้ความช่วยเหลือ

ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่ายใหญ่ (Network)  เราจึงทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ ด้วย เช่น องค์กรทางการแพทย์และพยาบาล องค์กรด้านสิทธิและกฎหมาย  ในกรณีจำเป็นเราจะประสานงานและเดินทางไปติดต่อองค์กรเหล่านั้นกับลูกความของเรา

การเปลี่ยนอาชีพ

ถ้าลูกความคนใดคนหนึ่งมีความประสงค์อยากเปลี่ยนอาชีพ เราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้าง และให้การสนับสนุนในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง