โอเพ่นเฮ้าส์ เปิดประตูต้อนรับ

ในช่วงเวลาที่สำนักงานเปิดทำการ ผู้ทำงานบริการทางเพศสามารถเข้ามา
รับคำปรึกษาได้โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า
พวกผู้หญิงสามารถเข้ามานั่งพักกาย พักใจ
ผ่อนคลายอารมณ์ ให้หายเหนื่อย
ดื่มน้ำชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มเย็นๆ ฟรี
ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่จะ
ได้รับคำปรึกษาสั้นๆ
หรือได้รับนัดหมายให้เข้ามาพูดคุย
ในรายละเอียดครั้งหน้า หากมีคำถามที่ซับซ้อน