สิทธิ และหน้าที่

การค้าบริการทางเพศในสวิตเซอร์แลนด์ไม่ผิดกฎหมาย
เมื่อคุณปฎิบัตตามกฎระเบียบ

ข้อสำคัญ : นักท่องเที่ยวไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน รวมทั้งการค้าบริการด้วย

เมื่อคุณทำงานค้าบริการ สิทธิของคุณ  คือ:

 • ได้รับการยอมรับนับถือและได้รับการปฏิบัติด้วยความสุภาพ
 • ใช้ถุงยางทุกครั้งที่คุณให้บริการทางเพศ เพราะสุขภาพเป็นเรื่องของคุณ คุณต้องป้องกันตัวเอง
 • คุณมีสิทธิ์ในร่างกายของคุณ และมีสิทธิ์กำ􀂵หนดวิธีการให้การบริการ
 • ปฏิเสธ “ไม่ – ผู้ดูแลคุณและลูกค้า ไม่มีสิทธิ์บังคับข่มขืนใจให้คุณทำในสิ่งที่   คุณไม่เต็มใจ
 • ใช้การบริการของหน่วยงานให้คำแนะนำปรึกษาา

หน้าที่ของคุณ ที่ต้องปฎิบัติ

 • ปฎิบัติตามที่กฎหมายสวิสกำนด
 • แสดงบัตรประจำตัว เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจค้น

ถ้าคุณทำผิดกฎหมาย หรือ

 • อยู่อย่างไม่มีใบอนุญาต จะถูกปรับและถูกให้เดินทางออกจากประเทศสวิตฯ
 • ทำผิดกฎหมายอาญา เช่น ค้ายาเสพติด ลักขโมย ทำร้ายร่างกาย จะถูกดำเนินคดี
  ผลจากการตัดสิน อาจถูกปรับ ถูกจำ หรือถูกให้ออกนอกประเทศ

การปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

 • คุ้มครองผู้เสียหาย จากผู้กระทำความผิด เช่น จากการถูกข่มขู่ ถูกทำร้ายร่าง กาย
 • กระทำ ความผิดการค้ามนุษย์ และจัดหาหน่วยงานเพื่อให้คำแนะนำปรึกษา
 • แจ้งความเมื่อทำผิดกฎหมายอาญาต่างๆ เช่นค้ามนุษย์ ใช้ความรุนแรงประทุษร้าย
 • ตรวจค้นเจ้าของบาร์ ในการการทำผิดกฎหมาย เช่น ส่งเสริมสนับสนุนการค้า บริการทางเพศ

ขอบเขตและอำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขณะทำการตรวจค้น

 • ขอตรวจสอบเอกสารสำคัญของคุณ (หนังสือเดินทาง ใบอนุญาติพำนัก  ใบอนุญาตทำงาน)
 • เข้ามาในห้อง
 • ค้นตัวคุณ – เมื่อตั้งข้อสงสัยว่า คุณทำผิดกฎหมาย
 • คุณมีสิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพศหญิงเป็นผู้ตรวจค้นตัว
 • ตำรวจจับกุมคุณได้ เมื่อคุณไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือใบอนุญาตพำนัก
 • ควบคุมตัวคุณไปยังสถานีตำรวจ ถ้าคุณไม่มีเอกสารสำคัญแสดงตัว

สิทธิต่างๆของคุณ

 • ขอทราบชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • ไม่ยอมเซ็นชื่อลงในเอกสารที่คุณไม่เห็นด้วย หรือไม่เข้าใจ
 • ไม่ให้การเมื่อถูกสอบปากคำ ถ้าคุณถูกข้อหาว่าเป็นผู้กระทำความผิด
 • ขอให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับสิ่งของทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ริบไปจากคุณ

ขณะดำเนินคดี คุณมีสิทธิ

 • ขอล่าม
 • ขอทนาย

หน้าที่ของคุณ คุณจำเป็นต้อง

ปฎิบัตตามกฎหมายสวิส
เมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตรวจ ต้องแสดงบัตรประจำตัวและใบอนุญาต

สิทธิของผู้เสียหายจากการข่มขู่ ใช้กำลังประทุษร้าย ถูกปล้น ข่มขืนชำเรา หรือตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์

 • ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานออพเฟอร์ฮิลฟ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  (ให้คำแนะนำด้านสุขภาพจิต และด้านกฎหมาย  ช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อดำรง    ชีพทันที เรียกร้องค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน)
 • ช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลและให้ความคุ้มครอง
 • แจ้งความดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  ทางเราต้องได้รับความร่วมมือจากคุณ  เพื่อสามารถจับผู้กระทำผิดมาลงโทษ

คุณเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดการค้ามนุษย์  เมื่อ
ถูกชักพาเข้ามาในประเทศสวิตฯ โดยถูกหลอกลวง ถูกบังคับให้ทำงานค้าบริการ หรือทำงานอื่นใด ต้องผ่อนจ่ายหนี้สิน หรือค่านายหน้า ถูกใช้กำลังประทุษร้ายและข่มขู่ หรือถูกริบเงิน

การค้ามนุษย์เป็นการกระทำความผิดร้ายแรงโดย ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
และในประเทศสวิตจะต้องถูกดำเนินคดีอาญา