จุดนัดพบ

เรามีจุดนัดพบเพื่อให้ผู้หญิงเหล่านั้นมีโอกาสเข้ามารับคำปรึกษาสั้นๆ ได้ทุกคน และหากมีความประสงค์ พวกเธอก็จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคและการดูแลสุขอนามัย รวมทั้งเรื่องสิทธิและหน้าที่ในการประกอบอาชีพตามกฎหมายด้วย

ที่ชุมนุมรับอาหารกลางวัน

ช่วงเที่ยง สัปดาห์ละครั้ง เราบริการอาหารร้อนๆเพื่อสุขภาพแก่หญิงบริการทางเพศ ฟรี ที่นี่พวกเธอสามารถมาพบปะพูดคุยกันและใช้เวลาว่างในช่วงสั้นๆ ร่วมกันได้

ที่ชุมนุมยามเย็น

ทุกสัปดาห์ เราเปิดต้อนรับให้หญิงบริการทางเพศ
เข้ามาชุมนุมกันตอนเย็นด้วย
ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่พวกเธอทำงาน
โดยเราให้บริการเครื่องดื่มและของว่างเล็กๆ
นับเป็นอีกโอกาสหนึ่ง
ที่พวกเธอจะได้แวะเข้ามาพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน
ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

ในช่วงที่พวกผู้หญิงเข้ามาชุมนุมกัน
จะมีกิจกรรมจากหน่วยงานอื่นๆ เสริมด้วย:

  • สำนักงานเอดส์ฮิลเฟอ ทำเวิร์กช็อปป้องกันโรคติดต่อทางเพศ และการบริการทางเพศอย่างปลอดภัย
  • สำนักงานเรฮับของไฮลส์อาร์มี กับ อีเซเอฟ กิจกรรมทำเล็บ แต่งเล็บ
  • หน่วยดูแลจิตใจผู้ทำงานบริการทางเพศ (ซิต้า) ทำกิจกรรมงานฝีมือและวาดรูป