คอร์สภาษาเยอรมัน

เรามี คอร์สภาษาเยอรมันสอนฟรี ให้แก่หญิงบริการทางเพศ เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยจัดเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง เฉพาะผู้เริ่มต้น