การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ในห้องประชุมของเราจะมีเวิร์กช็อป หรือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ บนหัวข้อสำคัญ
อย่างสม่ำเสมอ

เวิร์กช็อปป้องกันตัว (เวนโด)

ครูสอนเวนโด ให้เทคนิคป้องกันตัว
และโต้ตอบการจู่โจม ด้วยท่าปฏิบัติต่างๆ แก่หญิงบริการทางเพศ
เทคนิคเหล่านี้พัฒนาขึ้นเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ เพื่อให้พวกเธอรู้จักป้องกันตัว
จากการที่ผู้ชายอาจใช้กำลังทำร้ายร่างกายเธอ
เป้าหมาย: ผู้หญิงได้เรียนรู้ที่จะแบ่งแยก
สถานการณ์ปกติกับสถานการณ์อันตรายได้
และสามารถป้องกันตัวเองได้ในยามคับขัน