Права и задължения

Проституцията в Швейцария е легална, ако спазвате правилата.

Важно: Като туристка нямате право да работите, също не и да проституирате

Като секс-работничка имате право

 • да се отнасят с Вас с уважение и почтеност
 • винаги да искате секс с кондом: Става дума за Вашето здраве, пазете се!
 • да разполагате с Вашето тяло и Вашите услуги
 • да казвате не! – Вашият сводник и Вашите клиенти нямат право да изискват от Вас услуги против Вашата воля
 • да се обърнете към служба за консултации

Вашите задължения са: Вие трябва

 • да се придържате към законовите правила в Швейцария
 • да представяте Вашите документи при поискване

Ако нарушите някое правило и

 • сте тук без разрешение, ще бъдете глобени и евентуално ще трябва да напуснете Швейцария
 • извършвате наказуеми действия, като например търговия с наркотици, кражби, телесни наранявания, срещу Вас ще бъде заведено наказателно производство. Ако бъдете осъдени, може да се стигне до парична глоба, затвор и екстрадиция

Задачи на полицията

 • да пази жертвите от престъпления като запла- хи, телесни наранявания, трафик на хора и да препраща към служби за консултации
 • да съобщава за всички наказуеми деяния, например трафик на хора и прилагане на сила
 • да проверява собствениците на барове за наказуеми деяния като стимулиране на проституцията
 • да проверява самоличността, разрешенията за пребиваване и работа

При проверка полицията има право

 • да провери Вашите документи (паспорт, разрешително за пребиваване и работа)
 • да влезе в стаята
 • да Ви обискира – ако се съмнява, че сте извършили престъпление.
 • Имате право да поискате да бъдете обискирани от жена полицай!
 • да Ви задържи, ако нямате разрешително за работа и пребиваване
 • да Ви закара в полицейското управление, ако не можете да покажете документ за самоличност

Имате право

 • да научите имената на служителя/ката
 • да откажете да подпишете, ако не сте съгласни с някой документ или не разбирате документа
 • да откажете показания, ако сте обвинени
 • на квитанция за всички вещи, които са Ви взети от полицията

В хода на производството можете да поискате

 • преводач
 • адвокат

Вашите права като жертва на заплахи, нараняване, грабеж, изнасилване или трафик на хора

 • Безплатна помощ (психосоциални и юридиче- ски консултации, финансова незабавна помощ, обезщетение)
 • Медицинско обслужване и защита
 • Даване на показания в полицията: необходима ни е Вашата помощ, за да можем да заловим извършителите

Вие сте жертва на трафик на хора, ако сте доведени в Швейцария с грешни обещания, бивате принудени да извършвате сексуална абота или други видове работа, трябва да плащате задължения или посреднически такси, изложени сте на насилие и заплахи или Ви вземат парите.
Трафикът на хора е тежко престъпление срещу правата на човека и в Швейцария е предмет на наказателно преследване.