Отворен дом

През работно време е возможно посещение в консултационният кабинет без предварително записване. В непринудена атмосфера, жените могат да се отпуснат с чай, кафе или студени напитки и да се откъснат от работата. В тези рамки при необходимост може да се получи кратка консултация или да се уговори дата на среща за изясняване на по-сложни въпроси.