КОНСУЛТАЦИИ

Информация и указания

Ние информираме жените, които са нови в сферата на секс-услугите, за техните права и задължения по отношение на живота и работата в Швейцария.

Индивидуални разговори и консултиране

Можете да се запишете за индивидуална консултация при нас по телефона или лично. В първия разговор ние задаваме подробни въпроси за проблема и предоставяме съответната информация, а след това планираме и ръководим следващите стъпки. Ако е необходимо, ангажираме и преводачки. При спешни ситуации оказваме конкретна и небюрократична помощ.

Посредничество и съдействие

Като част от по-голяма мрежа ние работим съвместно с други организации, както и със здравни и правни служби. Ако е необходимо, ние посредничим и придружаваме нашите клиентки до тези служби.

Смяна на професията

Ако клиентка пожелае да смени професията си, ние с удоволствие ще я подкрепим и съпътстваме в този процес.