Актуално

Мнозина от заетите в сексбранша пристигат в Базел от ЕС в рамките на т.н. Режим на Регистрационно Уведомяване. Те имат право да работят в Швейцария до 90 дни в календарна година. За започване на работа в еротичният бранш е задължително писменно регистриране в Бюрото за Икономика и Труд (AWA). Това, както и преди, е възможно онлайн. Ново от 2019 г. е, че служителите на AWA могат да издадат потвърждение за регистрация само след лична среща в консултационният център «Алиена» с регистрираното лице. През работното време на AWA (пн. 9:00–12:00, ср. 9:00–12:00 и пт. 11:00–14:00) на разположение на работниците от сексбранша винаги има служител на «Алиена». Предлага се възможност да се получи информация за сексбраншът в Базел и за предложенията на консултационният център.

За повече информация виж: www.jsd.bs.ch