การประชุมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์คช็อป)

ในห้องประชุมของเราจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในปีพ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) หัวข้อการประชุมหลักคือ การป้องกันการใช้ความรุนแรง