คณะทำงาน และอาสาสมัคร

Viky Eberhard - Paulina Wojtowicz-Papotti - Hanna Lindenfelser - Mariel de Weck-Yomha - Anna Stiller - Priscila Wahl - Astrid Giauque

ผู้ร่วมงานแบบอาสาสมัคร (หญิง)

จุดนัดพบ ร้านกาแฟช่วงเย็น:
Beáta - Mieke - Noëmi - Regine - Silvia

จุดนัดพบ ช่วงอาหารกลางวัน:
Anne - Grazia - Olivia - Silvia