คณะทำงาน และอาสาสมัคร

Viky Eberhard - Paulina Wojtowicz-Papotti - Hanna Lindenfelser - Mariel de Weck-Yomha - Anna Stiller - Priscila Wahl

ผู้ร่วมงานแบบอาสาสมัคร (หญิง)

จุดนัดพบ ร้านกาแฟช่วงเย็น:
Susanne - Astrid - Regine - Noëmi- Seline - Mieke - Silvia

จุดนัดพบ ช่วงอาหารกลางวัน:
Anne - Eva - Olivia - Sandra - Sonja