จุดนัดพบ

เรามีจุดนัดพบเพื่อให้ผู้หญิงเหล่านั้นมีโอกาสเข้ามารับคำปรึกษาสั้นๆ ได้ทุกคน และหากมีความประสงค์ พวกเธอก็จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคและการดูแลสุขอนามัย รวมทั้งเรื่องสิทธิและหน้าที่ในการประกอบอาชีพตามกฎหมายด้วย

จุดนัดพบช่วงอาหารกลางวัน

ช่วงเที่ยง สัปดาห์ละครั้ง เราบริการอาหารร้อนๆเพื่อสุขภาพแก่หญิงบริการทางเพศ ฟรี ที่นี่พวกเธอสามารถมาพบปะพูดคุยกันและใช้เวลาว่างในช่วงสั้นๆ ร่วมกันได้

จุดนัดพบร้านกาแฟช่วงเย็น

เปิดบริการ สัปดาห์ละครั้ง โดยคำนึงถึงเวลาทำงานของผู้หญิงเหล่านั้นเป็นหลัก ร้านกาแฟช่วงเย็นบริการเครื่องดื่มและของว่างเล็กๆ ซึ่งนี่ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่พวกเธอจะได้แวะเข้ามาพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเปิดอกในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย