Zespół i wolontariusze

Viky Eberhard - Paulina Wojtowicz-Papotti - Hanna Lindenfelser - Alba Refojo (od 01.06.21) - Mariel de Weck-Yomha - Priscila Wahl - Astrid Giauque

wolontariusze

Anne - Beáta - Grazia - Mieke - Noëmi - Olivia - Regine - Silvia - Silvia