Warsztaty

W naszej poradni organizujemy regularnie różnego rodzaju warsztaty tematyczne. W roku 2017 głównym tematem będzie zapobieganie przemocy.