СЕМИНАРИ

В нашите помещения периодично се провеждат тематични семинари. За 2017 г. основната тема ще бъде превенцията на насилието.