СЕМИНАРИ

В нашите помещения регулярно се провеждат тематични семинари.

Семинари по немски език

На курсовете ни по немски жените на начално ниво се запознават със специфичен, съществен за тях основен речник. Цели: Да бъдеш в състояние да общуваш, за да можеш да избегнеш недоразумения и насилствени ситуации или да можеш да получиш необходимата помощ.

Семинари на тема Здраве

Квалифицирана медицинска сестра предоставя необходимата информация за лична хигиена, контрацепция, месечен цикъл, домашна аптека и общото здравеопазване. Цели: Да мислиш за тялото си осъзнато и да можеш да действуваш превантивно.

Семинари на тема Самозащита (Уен-до)

Жените ще бъдат запознати от експертка по Уен-до с основните техники на тази система за самозащита. Системата бе разработена специално за жени и позволява те самостоятелно да се защитават от (физически по-силни) мъже. Цели: Да се научиш уверено да слагаш граници и физически да се защитаваш при евентуално насилие.